Wednesday, June 18, 2014

Asbabunnuzul QS al Baqarah[2]:197

“Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan isttri-isteri kalian”. Sepenggal potongan ayat dari QS al Baqarah[2]:197. Ada cerita menarik dibalik turunnya QS al Baqarah[2]:197. Dari potongan ayat tersebut, ada yang mau menebak-nebak bagaimana ceritanya? Sebelum “berhalusinasi”, ada baiknya kita kaji hadits di bawah ini:
asbabunnuzul quran surat al baqarah ayat 197
Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; "Diantara para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang apabila sedang shaum lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur sebelum berbuka sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang hari hingga petang hari. Dan pada suatu ketika Qais bin Shirmah Al Anshariy ketika sedang melaksanakan shaum lalu tiba waktu berbuka dia mendatangi isterinya seraya berkata, kepada isterinya: "Apakah kamu punya makanan?" Isterinya berkata: "Tidak, namun aku akan keluar mencari makanan buatmu". Kemudian di siang harinya dia bekerja keras hingga mengantuk lalu tertidur. Kemudian isterinya datang. Ketika isterinya melihat dia (sedang tertidur), isterinya berkata: "Rugilah kamu". Kemudian pada tengah harinya Qais jatuh pingsan. Lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 197 yang artinya: ("Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan isttri-isteri kalian"). Dengan turunnya ayat ini para sahabat merasa sangat senang, hingga kemudian turun sambungan ayatnya: ("Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar").
Hadits tersebut dalam kitab Shahih Bukhari bernomor 1782, sedangkan dalam kitab Fathul Bari bernomor 1915. Menurut ijma’ ulama, hadits tersebut termasuk dalam golongan hadits shahih. semoga kita bisa mengambil hikmah, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT.